Wednesday, July 31, 2019

Selling Free Education on Streets: Things Money Can’t Buy That Sells More Than Once It Meets the Eye
Hindi Fishball, Ice-Cream, Balut o Tokneneng , kung hindi mga libro ang nilalako ng isang grupo ng mga Libraryan bilang isa sa mga proyekto ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas

Ang proyektong “Brigada Pagbasa” ay naglalayong mag bigay ng panandaliang pahinga sa matinding epekto ng teknolohiya sa ating mga mata. Nagsisilbi rin itong inspirasyon sa mga bata at matatandang nasa kalsada ng Maynila sa pamamagitan ng pagpapamalas ng maikling programa sa pangunguna ni Ms. Melanie Ramires , Children’s Section Libraryan at ibang mga libraryan na galing sa Pambansang Aklatan ng Pilipinas.Hindi naging madali ang pagsulong ng proyektong ito dahil sa mausok, matinding-init at minsang pagbuhos ng ulan sa mga lugar kung saan ginaganap ang mga programang katulad ng Pagkukuwento, Sabayang Pagbasa, Pagsasadula, Papets, Paglikha ng larawan at  Pagkukulay.


Naging malaking inspirasyon ng programang ito ang istorya ng tinaguriang bayani ng henerasyon sa larangan ng Edukasyon, “2009 CNN Hero of the Year, Efren Penaflorida”. Tumatak ang istorya ni Efren na nakaranas ng hindi sapat na atensyon sa Edukasyon at pagmamalupit sa kamay ng masasamang grupong pinakisamahan niya noon. Gusto man niyang gumanti sa parehas na paraan ay hindi ito nagpatalo sa galit at binaliktad ang sitwasyong kinalalagyan niya.Ang naranasang pait ng kahapon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang makatulong sa mga batang pinagkaitan ng edukasyon at pinagmalupitan ng lipunan. Ang magbigay ng libreng Edukasyon sa Kalye sa mga bata at matatanda. Walang kinikitang ni-iisang sentimo ang pagtulong na yon’ ang ginawa ni Efren ngunit sa kabila ng lahat ito ang naging pambayad niya na utang na loob sa mga tumulong sa kanya at pagsusumikap niyang makatapos.


References:
Mga Kuhang Larawan na Galing sa Social Media, ito ang link:  https://www.facebook.com/melanie.a.ramirez.7


No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Popular Posts

Welcome to LSF

Please react, comment, like and share.
Don't forget to subscribe.
Thank you LSF pips.
Much Love!

Send us your Lib-Life-Stories!
Message us here or visit our Facebook page