Wednesday, May 8, 2019

Career Talk : Anong bang Trabaho ng Isang Libraryan?


Hello Guys,
Sobrang pinagiisipan ko matagal na... Pero siyempre dapat buo ang tiwala natin na harapin ang lahat ng bagay makamit lang ang mga gusto natin sa Buhay, ayun lang.

Mag Vlog na ako!!!

Popular Posts

Popular Posts

Welcome to LSF

Please react, comment, like and share.
Don't forget to subscribe.
Thank you LSF pips.
Much Love!

Send us your Lib-Life-Stories!
Message us here or visit our Facebook page