Career Talk : Anong bang Trabaho ng Isang Libraryan?


Hello Guys,
Sobrang pinagiisipan ko matagal na... Pero siyempre dapat buo ang tiwala natin na harapin ang lahat ng bagay makamit lang ang mga gusto natin sa Buhay, ayun lang.

Mag Vlog na ako!!!

ask@librariansecretfiles.com